Άδειες Δόμησης

Άδειες Δόμησης

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την έκδοση κάθε είδους οικοδομικών αδειών/αδειών...

  • Ιδιωτική μονοκατοικία στους Ταξιάρχες
  • Ιδιωτική μονοκατοικία στους Ταξιάρχες
  • Ιδιωτική μονοκατοικία στους Ταξιάρχες
  • Ιδιωτική μονοκατοικία στους Ταξιάρχες
  • Ιδιωτική μονοκατοικία στους Ταξιάρχες
  • Ιδιωτική μονοκατοικία στους Ταξιάρχες
  • Ιδιωτική μονοκατοικία στους Ταξιάρχες

Ιδιωτική μονοκατοικία στους Ταξιάρχες

Για τις ανάγκες μιας πενταμελούς οικογένειας, μελετήθηκε & κατασκευάσθηκε από την...

  • Ιδιωτική μονοκατοικία στα Τρίκαλα

Ιδιωτική μονοκατοικία στα Τρίκαλα

Η μονοκατοικία αυτή σχεδιάσθηκε από την εταιρεία “Kprojects”, για να στεγάσει τις ανάγκες...